20 89 99 25 m@mfinans.dk

Databeskyttelse for M Finansinvest ApS

Databeskyttelse for M Finansinvest ApS:
Kontaktoplysninger til den dataansvarlige
M Finansinvest ApS er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vore kontaktoplysninger nedenfor:
M Finansinvest ApS
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
CVR nr: 28987722
Telefon: 76221199
E-mail: m@mfinans.dk


Generelt
M Finansinvest ApS er dataansvarlig for vor behandling af de personoplysninger, som vi modtager på vegne af vore kunder. Vi har modtaget og behandler dine oplysninger ifm. håndtering af en eller flere udestående fordringer, og retsgrundlaget er Persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, litra f, der tillader behandlingen uden dit samtykke, da dine oplysninger behandles som følge af en legitim interesse. Dine oplysninger stammer fra kreditor, relevante registre til opdatering af kontaktoplysninger samt kreditoplysningsbureauer. Dine oplysninger vil blive opbevaret med dette formål frem til sagens afslutning. Herefter vil data blive gemt for at leve op til dokumentationskravene over for offentlige myndigheder. Vi indsamler og behandler dine kontaktinformationer samt informationer, som er nødvendige for at kunne sikre en entydig identifikation af debitor samt for at kunne dokumentere kravet. Vi behandler ligeledes dine personoplysninger for at kunne leve op til god inkassoskik.


Deling af dine oplysninger
Det kan være nødvendigt at dele dine personoplysninger med eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis kreditoplysningsbureauer, offentlige myndigheder, advokater, kreditor, offentlige og private søgetjenester, rådgivere, øvrige inkassobureauer, øvrige virksomheder i koncernen samt samarbejdspartnere, der håndterer vores forsendelser (hvad enten det er post, mail eller SMS).


Personfølsomme oplysninger
Som udgangspunkt gemmer vi ikke personfølsomme data som race eller etnisk oprindelse, politiske overbevisninger, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsforhold, helbred eller seksuel orientering. Såfremt der måtte være personfølsomme oplysninger, der har betydning for eller indflydelse på dine muligheder for at indgå eller overholde aftaler vedrørende indfrielsen af din gæld, vil vi kun opbevare disse data med dit samtykke, og du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.


Automatiske afgørelser
Vi kan benytte dine persondata ifm. automatiske afgørelser. Det kan eksempelvis være ifm. vurderingen af, hvornår en sag skal videre til retslig behandling eller fastlæggelse af hvilke kommunikationskanaler, der bedst sikrer, at du modtager rette information til rette tid. Den automatiske afgørelse har ikke indflydelse på hverken dine rettigheder eller forpligtelser.

Rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger, ligesom du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning.


Spørgsmål og indsigelse
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller hvis du er i tvivl om dine rettigheder ifm. vores behandling af dine data, eller hvis du vil benytte dig af din ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine kontaktoplysninger, kan du kontakte os pr. mail på m@mfinans.dk

 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.